STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Instytut Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na podyplomowe studia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
Zajęcia on-line – zmniejszona ilość zjazdów w semestrze
Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie do nauczania więcej niż jednego przedmiotu / prowadzenia zajęć.
Czas trwania: 3 semestry
Program trzysemestralnych studiów zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozp. MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.)
Uwaga: Absolwent studiów nie uzyskuje przygotowania pedagogicznego

BUDOWNICTWO OGÓLNE
BUDOWNICTWO DROGOWE
ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE
MECHANIKA I MECHATRONIKA