Podyplomowe dla nauczycieli

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na podyplomowe studia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zajęcia on-line – zmniejszona ilość zjazdów w semestrze
Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie do nauczania więcej niż jednego przedmiotu / prowadzenia zajęć.
Czas trwania: 3 semestry
Program trzysemestralnych studiów zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozp. MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.)
Uwaga: Absolwent studiów nie uzyskuje przygotowania pedagogicznego

BUDOWNICTWO  OGÓLNE

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

BUDOWNICTWO DROGOWE

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Opis zakresu studiów.

Zobacz »

MECHANIKA I MECHATRONIKA

Opis zakresu studiów.

Zobacz »