STUDENCI IV SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) Kierunek BUDOWNICTWO

6 maja 2014

Kierunek BUDOWNICTWO realizowanego w ramach projektu „INŻYNIER BUDOWNICTWA- NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WISBIOP W RADOMIU” przez WYŻSZĄ INŻYNIERSKĄ SZKOŁĘ BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu  naboru do udziału w płatnych stażach
Warunki udziału w stażach:

  • Czas trwania stażu: trzy miesiące  X 60 godz. , tj. 180 godz.
  • Wynagrodzenie: 2 100,00 PLN brutto/m-c, tj. 6 300,00 PLN brutto za cały okres odbywania stażu
  • Organizacja stażu: w terminie wolnym od zajęć, np. w wakacje
  • Każdy student ma zapewnione materiały stażowe, tj. buty, spodnie, kurtka robocza, kamizelka, rękawice, kask
  • Dla studentów, którzy odbywać będą staż poza miejscem zamieszkania przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 1 104,00 PLN/m-c, tj. 3 312,00 PLN za cały okres odbywania stażu

Wnioski o odbycie stażu dostępne są w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy WISBiOP w Radomiu przy ul. Mokrej 13/19, Biurze Projektu przy ul. Granicznej 14 oraz na stronie internetowej Uczelni.
Wnioski o odbycie stażu przyjmowane będą do 31 maja 2014r.
Więcej informacji:
Biuro projektu przy ul. Granicznej 24 w Radomiu, tel. 48 385 11 15, e-mail: kierunekzamawiany@wisbiop.pl.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

wniosek (pobierz)