STUDENCI IV SEMESTRU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) Kierunek BUDOWNICTWO

6 maja 2014

Uprzejmie informujemy o zwolnieniu się kilku miejsc na studiach stacjonarnych (dziennych) na semestrze IV na kierunku budownictwo 
w ramach projektu „INŻYNIER BUDOWNICTWA- NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WISBIOP W RADOMIU” realizowanego przez 
WYŻSZĄ INŻYNIERSKĄ SZKOŁĘ BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU

W związku z powyższym uprzejmie informujemy studentów IV semestru studiów niestacjonarnych kierunku budownictwo  o możliwości  przeniesienia się  na studia dzienne, co umożliwi, oprócz dotychczasowych form wsparcia w formie specjalistycznych szkoleń, płatnych staży:

  • zwolnienie z opłat czesnego do końca trwania studiów
  • ubieganie się o stypendium za wyniki w nauce w wysokości 1 000,00 PLN miesięcznie do końca 2015r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych)

Studenci  zainteresowani przeniesieniem na studia dzienne prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy WISBiOP w Radomiu przy ul. Mokrej 13/19 lub Biura Projektu przy ul. Granicznej 24 (tel. 48 385 11 15, e-mail: kierunekzamawiany@wisbiop.pl)