Rozeznanie rynku dotyczące organizacji staży studenckich w przedsiębiorstwie w ramach projektu pn.: „Inżynier Budownictwa-Nowa jakość kształcenia na WISBIOP w Radomiu”

9 czerwca 2014

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą przy ul. Mokrej 13/19, zaprasza do złożenia propozycji cenowej związanej z organizacją staży studenckich w przedsiębiorstwie w ramach projektu pn.: „Inżynier Budownictwa-Nowa jakość kształcenia na WISBIOP w Radomiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje (pobierz)