Uczelniany System Kształcenia Praktycznego

Uczelniany System Kształcenia Praktycznego Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu obejmuje:

  • udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z dwóch wybranych przedmiotów w I lub II semestrze,

  • w całym okresie studiów bezpośredni i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych – przewidziane programem studiów ćwiczenia (doświadczenia) wykonywane są samodzielnie w grupach 10-15 osobowych w obiektach Uczelni w Radomiu przy u. Mokrej 13/19 oraz przy ul. Granicznej 24),

  • w semestrze III-V udział w zajęciach na wybranych kursach i szkoleniach kwalifikacyjnych – uzyskanie uprawnień  w wielu atrakcyjnych zawodach, np.: spawacza, operatora wózków jezdniowych, operatora sprzętu i maszyn budowlanych i innych,

  • w semestrze VI-VII zdobycie umiejętności korzystania z bogatego profesjonalnego oprogramowania narzędziowego do projektowania konstrukcji budowlanych, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych i innych,

Każdy student:

  • uczestniczy w realizacji programu Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego,

  • ma zagwarantowane zajęcia laboratoryjne na miejscu w Radomiu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu,

  • bierze udział w związanych z kierunkiem studiów seminariach, prezentacjach i pokazach doświadczalnych organizowanych w Uczelni jako uzupełnienie procesu kształcenia praktycznego.

Uczelniany System Kształcenia Praktycznego zapewnia uzyskanie przez studentów praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjecie zatrudnienia w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach realizujących obiekty budowlane i produkujących materiały budowlane.