Program Salonu BHP Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

6 maja 2015

W ramach targów ITM Polska od 9 do 12 czerwca 2015 po raz kolejny odbędzie się w Poznaniu Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle. Dla uczestniczących licznie w tym wydarzeniu pracodawców,  szefów działów i pracowników służb bhp z zakładów przemysłowych, a także przedstawicieli hurtowni i dystrybutorów z całego kraju będzie to okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony pracy. W pawilonie 4 wystawcy zaprezentują środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz  środki ochrony zbiorowej.  

Atutem Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle odbywającego się pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy jest bogaty program wydarzeń przygotowywanych przez najważniejsze instytucje zajmujące się tą tematyką, m.in. Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Udział we wszystkich konferencjach Salonu BHP dla uczestników targów jest bezpłatny (niektóre wydarzenia wymagają rejestracji – szczegóły w programie wydarzeń).

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle organizowany jest w latach nieparzystych, naprzemiennie z Międzynarodowymi Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Program Salonu BHP Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (pobierz)