Pierwszy semestr za 1PLN przy zapisie do 20.04.2015 r.

20 stycznia 2015

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na studia inżynierskie na kierunkach: budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

          Studia inżynierskie na kierunkach: budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy realizowane przez  Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji w Radomiu są od roku akademickiego 2014/2015 studiami o profilu praktycznym. Innowacyjny program studiów jest  zgodny ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i przewiduje zwiększoną liczbę godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych oraz trzymiesięczne praktyki zawodowe. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia  bezpośrednią transmisję on-line z przeprowadzanych wykładów, umożliwiając studentom interaktywny udział w zajęciach poprzez takie narzędzia jak czat, forum oraz tablica elektroniczna. Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł zawodowy inżyniera. 

         W roku wprowadzenia w Uczelni profilu praktycznego oraz  wdrożenia nowych metod i technik kształcenia na odległość,  Władze Uczelni w porozumieniu z Założycielem podjęły decyzję o obniżeniu czesnego za pierwszy semestr na studiach niestacjonarnych z kwoty 1.800,00 PLN do kwoty 1 PLN dla pierwszych 30 osób, które złożą dokumenty rekrutacyjne do 20 kwietnia 2015 roku. 
           Uruchomienie studiów w zależności od liczby zgłoszeń, nastąpi już w semestrze letnim lub od 1 października 2015 r. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne i dokonają wpłaty wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej do 20 kwietnia 2015 r., będą opłacały 1 PLN za pierwszy semestr studiów niezależnie od daty rozpoczęcia zajęć.

            Szczegółowe informacje: tel. 48 384 56 55, adres e-mail: edukacja@wisbiop.pl