Oferta praktyki zawodowej/studenckiej

23 lutego 2015

Możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki zawodowej/studenckiej w Firmie SKANSKA S.A. Filia 26-610 Radom, ul. Mokra 2 
Zakres praktyki obejmowałby zarówno pracę biurową oraz wizyty na odcinkach robót, zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania robót budowlanych oraz analizą dokumentacji wykonawczej w profesjonalnym Zespole. 
Dodatkowo dla osób zaangażowanych w praktykę poza zaświadczeniem z jej odbycia proponujemy referencje, które mogą być przydatne wykazaniu swoich kwalifikacji w przyszłej pracy zawodowej.

Oczekiwania od Praktykantów są następujące:

  • chęć współpracy oraz zaangażowania w powierzone zadania,
  • dyspozycyjność przynajmniej 5 – 8 godzin dziennie z możliwością ustalenia wybranych dni tygodnia jeżeli tok studiów przewiduje zajęcia na Uczelni w danym dniu.

Kontakt: 

Tomasz Sosnowski
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie 
www.skanska.pl 
Biuro Menadżera Projektów
Ul. Mokra 2
26-610 Radom

Tomasz.Sosnowski@skanska.pl