NOWOŚĆ! Podyplomowe studia mobilne dla nauczycieli

23 czerwca 2015

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale/odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
  • 2 aktualne fotografie,
  • dwustronna kopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:

  • podanie o przyjecie na studia podyplomowe (pobierz)
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczenia opłat czesnego (pobierz)