Międzynarodowa konferencja “Podziel się bezpieczeństwem”

11 maja 2015

W dniach 7-8 maja odbyła się międzynarodowa konferencja "Podziel się bezpieczeństwem" organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP" koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

Konferencję współorganizowała Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. W konfernecji uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni oraz wykładowcy.