INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W WISBIOP W RADOMIU

9 października 2015

Rektor i Senat Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2015/2016.


Uroczystość odbędzie się w dniu 17 października 2015 roku o godz. 11.00 w budynku Uczelni przy
ul. Mokrej 13/19 w Radomiu.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

  • Hymn Państwowy
  • Przemówienie JM Rektor WISBiOP prof. nadzw. dr Anny Sas – Badowskiej 
  • Wręczenie absolwentom nagród i dyplomów ukończenia studiów 
  • Immatrykulacja 
  • Gaude Mater Polonia 
  • Przemówienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny dr inż. Józefa Witczaka pt.” Bezpieczeństwo niezbędnym aspektem funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”
  • Gaudeamus Igitur