Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE NARODOWY. Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019

16 lipca 2019

Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację.  Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne case study najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju!  1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego.  

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem pożarowym,  praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Uczestnicy dodatkowo będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.

POZNAJ SZCZEGÓŁY:

REJESTRACJA – WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/

POBIERZ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram

POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa

TO ZOBACZYSZ na FIRE | SECURITY EXPO EXPO 2019: http://fire-expo.pl/

MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ

 

NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:

·         Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

·         Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe

·         Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych

·         Wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach

·         Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy. Studium przypadku: "Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie"

·         Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów – zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje

·         Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej

·         Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego

·         Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP

·         RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne

·         Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad

·         Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu

·         Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich

·         Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe – rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście Eurokodów

·         Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi

·         Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja

·         BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego

·         System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych

·         Strategie procesu projektowego i wdrażania elementów infrastruktury ratowniczej w stanach zagrożenia

·         Podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych

·         Bezpieczne rozwiązania dla elewacji, fasad i dachów m.in. budynków wysokich

·         Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji

·         Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa

·          „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe

·         Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych

·         Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)

·         Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier

·         Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500

·         Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane

·         Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych

·         Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru

·         Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru

·         Ochrona przeciwprzepięciowa

·         Testów: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) – analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)

·         Pokazów: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty

·         Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji

·         Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami

·         Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni

·         Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach

·         Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce

·         Izolacja termiczna od wewnątrz w obiektach zabytkowych i loftowych

·         Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów

·         Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych – błędy koncepcyjne i wykonawcze

·         Zabezpieczania przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej do EI 240

·         Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych

·         Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera

·         Automatyka zasilająco – sterująca

·         Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych

·         Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu

·         Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych

·         Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych

·         Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych

·         Rola technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach

·         Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na http://www.fire-expo.pl