BON EDUKACYJNY SZKOLENIA – SPAWANIE I MASZYNY BUDOWLANE

29 stycznia 2014

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zorganizowania prze Uczelnie egzaminów zewnętrznych dla uczestników kursów organizowanych w ramach Systemu BON EDUKACYJNY uprzejmie przypominamy, ze istnieje możliwość zorganizowania i przeprowadzenia w/w egzaminów przed właściwa komisja na miejscu w Radomiu, w siedzibie Uczelni. Koszt w/w egzaminów wynosi obecnie:

  • spawanie: 400,00 PLN/jedna metoda; po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane jest przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach świadectwo i książka spawacza; istnieje również możliwość zorganizowania egzaminu na uprawnienia TÜV;
    maszyny budowlane (koparko – ładowarka): 450,00 PLN; po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo i  książeczka operatora; 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, ze warunkiem udziału w w/w kursach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego, ze kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności/spawacza.