BON EDUKACYJNY REALIZACJA SZKOLEN W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

17 stycznia 2014

Studenci III semestru zainteresowani realizacja szkoleń objętych BONEM EDUKACYJNYM w semestrze letnim w bieżącym roku akademickim, proszeni są o wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie Uczelni do dnia 23.02.2014 r. Ponadto informujemy, ze uruchomienie poniższych szkoleń uzależnione jest od liczby zgłoszeń /min. 10 osób/:

Pierwsza pomoc przedmedyczna;

  1. Audytor planowania energetycznego;
  2. Metodologia opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków;
  3. Kontrola i audyt wewnętrzny projektów finansowanych ze środków unijnych;
  4. Komputerowa obsługa magazynu, sklepu;
  5. Podstawy obsługi komputera;
  6. Grafika komputerowa;
  7. Projektowanie stron www.;
  8. Obsługa kas fiskalnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.