ava(1)

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
http://wisbiop.bip.gov.pl

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 102 (obecna pozycja 243).

Decyzja MENiS z dnia 2002-05-09 (DSW-3-4001-552/EKo/02) zezwalająca na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej kształcącej na poziomie studiów zawodowych w specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy". 


Decyzja MENiS z dnia 2002-07-15 (DSW-3-4001-769/TT/02) o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (rubryka 4 rejestru) WISBiOP w Radomiu z ogólnym kierunkiem działalności uczelni "kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy".
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniajacym rozporządzenie w sprawie slużby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z pózn. zm.).

Decyzja MENiS z dnia 2010-10-13 (MNiSW-DNS-WUN-6022-10004-2/AM/10) o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (rubryka 4 rejestru) WISBiOP w Radomiu z ogólnym kierunkiem działalności uczelni "Prowadzenie na Wydziale Inżynierii i Zarządzania studiów pierwszego stopnia na kierunku "budownictwo".


Regulamin studiów (pobierz)

Regulamin samorządu studenckiego (pobierz)

Regulamin pomocy materialnej (pobierz) (Tekst zawiera aktualizację wynikającą ze zmiany Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

Regulamin studenckich praktyk zawodowych (pobierz)

Regulamin antyplagiatowy (pobierz)

Regulamin opłat (pobierz)

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 (pobierz)

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil praktyczny) (pobierz)

​Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil ogólnoakademicki) (pobierz)

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil praktyczny) (pobierz)

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil ogólnoakademicki) (pobierz)


Redakcja BIP
Norbert Grunt

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
e-mail: promocja@wisbiop.pl
tel: 48 385 11 16