Bezpłatne studia podyplomowe

2 lipca 2014

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych w zakresie:   
„Odnawialne źródła energii" na kierunku inżynieria środowiska, 
oraz
„Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg" na kierunku budownictwo.


Zasady rekrutacji 

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • złożyła komplet dokumentów rekrytacyjnych;
 • posiada wykształcenie wyższe co najmniej I-go stopnia;
 • jest aktywna zawodowo – (dot. studiów „Odnawialne źródła energii”);
 • ukończyła 45 rok życia w dniu przystąpienia do projektu – (dot. studiów „Odnawialne źródła energii”);
 • pracuje lub zamierza pracować w branży OŹE jako m. in. sprzedawcy instalacji OŹE, eksperci rozwoju OŹE, doradcy inwestycyjni (dot. studiów „Odnawialne źródła energii”);
 • pracuje lub zamierza pracować przy eksploatacji dróg jako m.in. pracownicy działu utrzymania dróg w firmach budowlanych, urzędach, ZUK, MZDiM (dot. studiów „Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg”);
 • posiada dostęp do komputera i Internetu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja (pobierz)
Załącznik 1A (pobierz)
Załącznik 1B (pobierz)
Załącznik 2 (pobierz)
Załącznik 3 (pobierz)
Załącznik 4 (pobierz)

Organizacja studiów

 • II edycja studiów będzie realizowana od października 2014r. do czerwca 2015r. (grupa 15 osobowa),
 • studia trwają dwa semestry,
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program studiów obejmuje 190 godzin (55 godzin e-learning + 135 godzin stacjonarnie)

Biuro projektu:

26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48 385 11 15
kom. 501 077 646
e-mail: funduszeunijne@wisbiop.pl