BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO OD VI SEMESTRU

15 lutego 2015

Jeśli sytuacja rodzinna, chęć zmiany otoczenia lub kłopotliwe dojazdy skłaniają Cię do zmiany uczelni w której obecnie studiujesz budownictwo, dołącz do grona studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Już od lutego 2015 możesz kontynuować kształcenie na VI semestrze studiów realizowanych w ramach projektu "Inżynier Budownictwa – Nowa jakość kształcenia na WISBiOP w Radomiu".

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. stypendia naukowe dla najlepszych studentów studiów dziennych w wysokości 1 000,00 PLN miesięcznie przyznawane przez cały okres trwania studiów do grudnia 2015 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych;
   

2. płatne trzymiesięczne staże dla najlepszych studentów studiów dziennych i zaocznych w renomowanych firmach związanych z budownictwem na terenie całego kraju. Studenci mają zapewniony dojazd na miejsce realizacji stażu, odzież ochronną i roboczą, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 100,00 PLN;

3. cykliczne spotkania ze specjalistami z branży budowlanej;

4. bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień budowlanych w ramach Akademii Uprawnień Budowlanych,

5. udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych;

6. realizację zajęć we własnych laboratoriach i pracowniach projektowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i inżynierskie
   oprogramowanie.

                            DLA OSÓB, KTÓRE PRZENIOSĄ SIĘ NA VI SEMESTR STUDIÓW NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

                                                                    STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE SĄ BEZPŁATNE  

                                                          (STUDENCI NIE PŁACĄ CZESNEGO ZA VI i VII SEMESTR STUDIÓW)

Na studentów oczekują 2 bezpłatne miejsca na studiach dziennych (stacjonarnych) i 7 bezpłatnych miejsc na studiach zaocznych (niestacjonarnych). Podejmij decyzję już dziś i dołącz do studiów z projektu!

Podania o przeniesienie na VI semestr studiów na kierunku budownictwo są przyjmowane w Dziekanacie Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19 w Radomiu, tel. 48/385-13-14, 48/385-11-16 wew.42, e-mail:dziekanat@wisbiop.pl