Absolwenci studiów podyplomowych bhp dołączają do Programu TECHedu

23 października 2015

Absolwenci studiów podyplomowych bhp dołączają do Programu TECHedu
(dofinansowane studia inżynierskie)

W związku z zainteresowaniem absolwentów studiów podyplomowych w zakresie bhp udziałem w dofinansowanych studiach inżynierskich,  Uczelnia otrzymała w dniu 22.10.2015 r. zgodę na poszerzenie grupy uczestników Programu Rozwoju Kierunków Technicznych TECHedu o absolwentów studiów podyplomowych w zakresie bhp. 
Oznacza to, że osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp mogą podjąć dofinansowane studia inżynierskie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na zasadach obowiązujących pozostałych uczestników Programu, czyli techników bhp i budownictwa.
Uczestnicy Programu uzyskują:
1. Możliwość kształcenia  w formie indywidualnej organizacji studiów (IOS) umożliwiającej dobór tempa studiowania, poprzez m.in. określenie dogodnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów i programów nauczania, w tym: zaliczeń, egzaminów, praktyk, zajęć laboratoryjnych i warsztatowych. Przewidziana jest również realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia kształcenie studentów na terenie całego kraju.

2. Dofinansowanie do studiów z tytułu uczestnictwa w Programie TECHedu oraz z tytułu członkowstwa w stowarzyszeniach branżowych m.in. w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP.

3. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach branżowych (m.in. Plan BIOZ na budowach, Audytor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego, Audytor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP oraz w innych , w ramach Akademii BHP).

4. Możliwość uzyskania dodatkowego Dyplomu Programu Master potwierdzającego uzyskaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności praktyczne.

Absolwentów studiów podyplomowych bhp zainteresowanych podjęciem studiów inżynierskich w ramach Programu TECHedu, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych do 15.11.2015 r.
Informacje: tel. 48 384 56 55, e-mail edukacja@wisbiop.pl