Finanse

Godziny pracy kasy
KASA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Radom, ul. Mokra 13/19, pok. 205

SZANOWNI STUDENCI, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 
ŻE W SEMESTRZE LETNIM (OD MARCA DO CZERWCA 2018 R.) 
KASA NIE BĘDZIE CZYNNA W CZASIE ZJAZDÓW.
WPŁAT MOŻNA BĘDZIE DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30 – 15.30 W KASIE LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584
INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI: 
TEL. 48 385 11 16 LUB KASA@WISBIOP.PL

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2016 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Uczelni.
W związku z tym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności na nowy rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584


Uwaga
W przypadku płatności przelewem jako dzień wpłaty zobowiązania do Uczelni uznaje sie dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
Faktury za czesne
Informujemy, ze faktury za opłacone czesne będą wystawione na firme (pracodawce studenta) wyłącznie w nw przypadkach:

  • na podstawie pisemnej dyspozycji firmy-płatnika, faktura kredytowa, z określonym terminem płatności;

  • na podstawie wcześniejszej wpłaty czesnego przez firmę – płatnika, wówczas Uczelnia bez zbędnej zwłoki wystawi dokument sprzedaży (FV), pod warunkiem posiadania niezbędnych danych identyfikacyjnych firmy.

Wszelkie informacje w sprawie faktur sa udzielane w Kasie Szkoly:
ul. Mokra 13/19 pok. 205 (II pietro)
tel. 48/385-11-16 w.36
 

OPŁATY

 

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Opłaty jednorazowe: 
- opłata wpisowa – 350 zł.
- opłata rekrutacyjna – 50 zł.
Czesne: 
- czesne za jeden semestr studiów  - 2 650,00 zł 
Terminy opłat:
Czesne za jeden semestr studiów w wysokości 2 650,00 zł 
za semestr letni do 30 kwietnia włącznie
za semestr zimowy do 30 listopada

Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym
Decyduje data wpływu na konto Uczelni

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO KAŻDY STUDENT MA ZAGWARANTOWANY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZGODNIE Z UCZELNIANYM SYSTEMEM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO,
W TYM TAKŻE W ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH NA MIEJSCU W RADOMIU

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Opłaty jednorazowe: 
- opłata wpisowa – 350 zl.
opłata rekrutacyjna – 50 zl.
Czesne: 
- c
zesne za jeden semestr studiów - 2350,00 zl  
Terminy opłat:
Czesne za jeden semestr studiów w wysokości 2350,00 zl
- za semestr letni do 30 kwietnia włącznie
za semestr zimowy do 30 listopada

Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym
Decyduje data wpływu na konto Uczelni

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO KAŻDY STUDENT MA ZAGWARANTOWANY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZGODNIE Z UCZELNIANYM SYSTEMEM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO,
W TYM TAKŻE W ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH NA MIEJSCU W RADOMIU

Studenci dokonują wpłat na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu: 
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

 

Ulgi i zniżki w opłatach za studia (dzienne i zaoczne)

 

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY FINANSOWANIA STUDÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W RADOMIU (przejdź)