Harmonogram przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)


Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 (pobierz)
Załącznik 2 (pobierz)
Załącznik 3 (pobierz)
Załącznik 4 (pobierz)
Załącznik 5 (pobierz)
Załącznik 6 (pobierz)
Załącznik 7 (pobierz)
Załącznik 8 (pobierz)
Załącznik 9 (pobierz)
Załącznik 10 (pobierz)
Załącznik 11 (pobierz)
Załącznik 12 (pobierz)
Załącznik 13 (pobierz)
Załącznik 14 (pobierz)
Załącznik 15 (pobierz)