Komunikaty

 

III semestr studiów dla absolwentów dwusemestralnych studiów podyplomowych WISBiOP w Radomiu 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zapraszamy absolwentów dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na III semestr studiów uprawniający do prowadzenia zajęć w pozaszkolnych formach kształcenia.
Rozpoczęcie:  marzec 2017 r.
Liczba godzin: 170
Koszt: 1.100,00 PLN
Informacje i zapisy: tel. 48/385-11-16 wew. 32,  e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl