Komunikaty

 

SZANOWNI STUDENCI, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 
ŻE W SEMESTRZE LETNIM (OD MARCA DO CZERWCA 2018 R.) 
KASA NIE BĘDZIE CZYNNA W CZASIE ZJAZDÓW.
WPŁAT MOŻNA BĘDZIE DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30 – 15.30 W KASIE LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584
INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI: 
TEL. 48 385 11 16 LUB KASA@WISBIOP.PL