BON EDUKACYJNY

Formularz zgłoszeniowy (kliknij na bon)


 

Studenci zainteresowani realizacją szkoleń objętych BONEM EDUKACYJNYM w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Uczelni do dnia 31.03.2017 r.  Szkolenia zostaną uruchomione po tym terminie.

Studenci, którzy zrealizowali szkolenia w ramach Bonu Edukacyjnego mogą odbierać zaświadczenia ukończenia szkolenia w dziekanacie Uczelni na ul. Mokrej 13/19.

W roku akademickim 2016/2017 w ramach Bonu Edukacyjnego studenci mogą realizować następujące szkolenia:  

 1. BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 300 PKT 
 2. BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – 300 PKT 
 3. BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – 300 PKT 
 4. BHP okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby – 300 PKT 
 5. Systemy motywacyjne pracowników – 200 PKT 
 6. Efektywna rekrutacja i selekcja – 200 PKT 
 7. Zarządzanie czasem pracownika  - 200 PKT 
 8. Promocja i marketing firmy – 200 PKT 
 9. Komunikacja interpersonalna – 200 PKT 
 10. Profesjonalna obsługa klienta – 200 PKT 
 11. Budowanie zespołu pracowników sprzedaży – 200 PKT 
 12. Negocjacje handlowe – 200 PKT 

 

Uprzejmie informujemy, ze po rozpatrzeniu wniosku studentów  Władze Uczelni wyraziły zgodę na bezpłatną realizacje szkoleń objętych BONEM EDUKACYJNYM przez wszystkich studentów  III semestru bez względu na osiągnięte wyniki w nauce, po spełnieniu pozostałych warunków realizacji BONU EDUKACYJNEGO (brak zaległości w opłatach czesnego, uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Uczelni). Warunek uzyskania za semestr poprzedzający rozpoczęcie szkolenia wyników w nauce na poziomie kwalifikującym posiadacza BONU EDUKACYJNEGO do grona 30% najlepszych studentów w grupie został zawieszony do odwołania.