• SZUKAJ

  • Rezerwuj pozycję z biblioteki

    Imię i nazwisko *
    Nr albumu: *
    Rezerwowana pozycja: *
    E-mail: *

Fizyka BudowliNR EWIDENCYJNY 3067
AUTOR Irena Ickiewicz, Wiesław Sarosiek, Jerzy Ickiewicz
TYTUŁ Fizyka Budowli
WYDAWNICTWO Politechnika Białostocka
MIEJSCE WYDANIA Białystok
ROK WYDANIA 2000
DZIEDZINA Budownictwo PODDZIEDZINA
CENA
UWAGI