• SZUKAJ

  • Rezerwuj pozycję z biblioteki

    Imię i nazwisko *
    Nr albumu: *
    Rezerwowana pozycja: *
    E-mail: *

Fizyka Budowli, wybrane zagadnieniaNR EWIDENCYJNY 3089
AUTOR Irena Ickiewicz, Wiesław Sarosiek, Jerzy Ickiewicz
TYTUŁ Fizyka Budowli, wybrane zagadnienia
WYDAWNICTWO Politechnika Białostocka
MIEJSCE WYDANIA Białystok
ROK WYDANIA 2000
DZIEDZINA Budown. PODDZIEDZINA
CENA 46
UWAGI