INFORMACJE:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48 385 11 16, 48 385 13 14
www.wisbiop.pl, dziekanat@wisbiop.pl